DE NIEUWE HONIG

De afgelopen jaren is het voormalige Honigcomplex uitgegroeid tot een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats in Nijmegen.

Naar aanleiding van het succes van de tijdelijke invulling is een aantal jaren geleden besloten om, in tegenstelling tot eerder plannen, de oudste delen van de fabriek te handhaven.

Vertel me meer!
Medio 2019 hebben vijf succesvolle ondernemers uit het Honigcomplex, Expo Bart, Oersoep, De Meesterproef, De Smeltkroes en First Things First een visie ontwikkeld voor een wervende toekomstige invulling van de te handhaven fabriek, met als werknaam ‘De Nieuwe Honig’.

De ambitie is om hier in de toekomst een creatief en levendig centrum voor Waalfront te creëren en een blijvend aantrekkelijke bestemming voor bewoners en bezoekers vanuit de stad, regio en rest van Nederland.

Begin 2020 zijn de vijf ondernemers met Lingotto een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking gaf vervolgens met OBW en KCAP nader invulling aan het programma en de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het voormalige fabriekscomplex aangevuld met een iconische woontoren. Op basis van deze plannen is het bestemmingsplan daarna vastgesteld.

De plannen zijn in overleg met alle bij het project betrokken partijen tot stand gekomen, te weten: de ondernemers, Lingotto, OBW, KCAP en het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West.

De Nieuwe Honig Bruisende Hart van het Waalkwartier

Waalkwartier wordt een moderne stadswijk binnen Waalfront met circa 750 woningen en diverse commerciële, culturele en productieve voorzieningen. De voorzieningen, waaronder ook diverse horeca en een boetiek hotel worden grotendeels geconcentreerd in het te handhaven Honigcomplex. Uitgangspunt voor dit complex is behoud van het industriële karakter en de bruisende levendigheid die in de afgelopen acht jaar is ontstaan.

Van het bestaande Honigcomplex van circa 30.000 m2 wordt een groot deel ‘weggezaagd’. Alleen de oudste, meest monumentale delen en de kenmerkende Honigtoren blijven gehandhaafd. Door de zogenaamde ‘zaagsnede’ ontstaat ruimte voor de Fabriekstraat die het Waalkwartier van oost naar west doorkruist. Op deze lijn wordt de verhoogde waterkering 2.0 gerealiseerd, waarmee het Honigcomplex ‘buitendijks’ komt te liggen en mede door een verlaging van de huidige waterkering een directe relatie krijgt met de Waal.

Hiermee en met een afwijkend programma en het behoud van het industriële karakter wordt de oude fabriek, op een positieve manier, een aparte enclave binnen het Waalkwartier.

Bezoekadres
Kauwgomballenfabriek
Willem Fenengastraat 4d
1096 BN Amsterdam

Postadres
Postbus 93081
1090 BB Amsterdam

Contact
020 560 89 10
(tijdens kantooruren)
info@lingotto.nl